4,0 mm

4,0 mm
Řadit podle:
Micro ring BLOND
Micro ring BLOND
Průměr 4 mm/ 100 ks
99 Kč vč. DPH  
Micro ring TĚLOVÁ
Micro ring TĚLOVÁ
Průměr 4 mm/ 100 ks
99 Kč vč. DPH  
Micro ring SV. HNĚDÁ
Micro ring SV. HNĚDÁ
Průměr 4 mm/ 100 ks
99 Kč vč. DPH  
Micro ring STŘ. HNĚDÁ
Micro ring STŘ. HNĚDÁ
Průměr 4 mm/ 100 ks
99 Kč vč. DPH  
Micro ring TM. HNĚDÁ
Micro ring TM. HNĚDÁ
Průměr 4 mm/ 100 ks
99 Kč vč. DPH  
Micro ring ČERNÁ
Micro ring ČERNÁ
Průměr 4 mm/ 100 ks
99 Kč vč. DPH  
Micro ring 1 000ks
Micro ring 1 000ks
Průměr 4 mm/ 1 000 ks
600 Kč vč. DPH