Ochrana soukromí

Na webu jsou shromažďovány údaje získané prostřednictvím formuláře. Údaje jsou shromažďovány se souhlasem uživatele.

V případě, že uživatel nezvolí jinak, nejsou údaje předávány třetí straně a jsou využívány pouze pro potřeby kontaktu s provozovatelem webu.